Какво е застраховка гаранции?

Към всеки нов застрахователен продукт, който се появява на пазара, трябва да съществува застрахователен интерес. Този интерес се проявява от клиентите, които имат нужда да споделят своите рискове с някого, когото да им гарантира сигурност в бъдещето, при това на разумна цена.

Какво е застраховка гаранции?Днес в България застрахователната култура все повече нараства. Едновременно с това нараства и търсенето на застрахователни покрития в различни сфери. За съжаление, застрахователите не отговарят на това търсене и се ограничават до масовите застраховки, където рискът е диверсифициран и познат. Надяваме се, че с навлизането на международните застрахователни компании на нашия пазар това ще се промени и те ще споделят техния опит.

Една от тези застраховки, за които има интерес, е застраховката на бондове (гаранции). Има различни видове застрахователни бондове, които се издават в зависимост от конкретната бизнес схема и договорката на клиента с неговия контрагент.

1. Гаранции за участие в търг или конкурс (bid bonds)
2. Гаранции за авансово плащане (advance payment bonds)
3. Гаранции за добро изпълнение (performance bonds)
4. Гаранции за гаранционно обслужване (maintenance bonds)
5. Гаранции за изпълнение на парично задължение (payment Guarantees)
6. Митнически гаранции (customs bonds)
7. Гаранции за доставка на стоки и услуги (supply and service bonds)
8. Гаранции за обезпечение на кредит
9. Гаранции за джойнт-венчъри и консорциуми (bonds for joint-ventures and consortia)

Най-често търсените гаранции са тези за участие в търг, както и гаранциите за добро изпълнение

Голям брой от нашите клиенти, който участват на международни търгове, са се сблъсквали с казуса за предоставяне на банкова или застрахователна гаранция. За съжаление, на българския пазар застрахователните компании все още нямат необходимото ноу-хау, опит, а сигурно и възможност да бъде оценен застрахователният риск. Те не издават такъв тип застрахователни гаранция и клиентите се принуждават да затварят свежи средства или други обезпечения, за да им бъдат издадени банкови гаранции.

Българите имат нужда от такъв нов продукт. Някои от застрахователните компании осъзнаваха това и вече имат разработени общи условия и в момента се разработват техническите детайли по процедурата и начина на тяхното издаване. На нашия пазар от 14.01.2014г. е регистрирана фирма, подразделение на немски гигант в предлагането на застраховки на кредитни рискове и гаранции, скоро се надявам да можем да предложим тези продукти и на нашите клиенти.

Ако имате въпроси във връзка със статията и тематиката в статията, не се притеснявайте да се свържете с мен.

y.sekuloski@karoll.bg
+359 2 400 8 407

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>