Как да плащаме по-малко данъци?

Спестяването на данъци е едно от предимствата на финансови продукти, което е в полза обикновените граждани. Такава финансова услуга, която може да спести част от данъците ни, е животозастраховането. Според официалната статистика на Комисията за финансов надзор през първата половина на 2014 потребителите са показали изключителен интерес към Животозастраховането.


Колко данъци можем да спестим чрез животозастрахователните продукти?

Как да плащаме по-малко данъци

 

Интересът към застраховките Живот се дължи най-вече на приемането им като алтернатива на банковите депозити и други инвестиционни решения. Все повече хора се изправят пред избора между депозит и спестовна застраховка.

Физическите лица, притежатели на животозастрахователни полици, могат да спестят от данъци до 10% от годишните си данъчни основи.

Какво ще означава това?

Ако имате 20 000 лв. годишен доход, изваждате от тях направените вноски по полицата, например – 2 000 лв. Така плащате данъци само върху 18 000 лв. и спестявате 200 лв. Ако обаче вноските по полицата са 3 000 лв., облекчението от данъци се ползва до предвидения лимит 10% – 2 000 лв.

Карол Стандарт съветва

От гледна точка на спестяването на данъци към момента животозастрахователните продукти имат предимство пред депозитите по отношение на облагането на доходността – доходите от лихви по влогове ще продължат да се облагат поне до 2017.

Ако имате интерес да научите повече за възможностите за спестяване на данъци пред потребителите, избиращи застраховка Живот пред депозитите и другите инвестиционни продукти, можете да се свържете с нашите консултанти:

Орлин Михайлов

отдел “Животозастраховане”

тел. 02 400 8 416

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>