Новата звезда в съзвездието докторанти на Карол отново е физик

anna-2Анна Загорска е носителят на докторантската стипендия на Финансова група Карол за 2017г. Това реши журито на Карол, след изслушване на четиримата финалисти на 13 декември.
Анна Загорска е докторант в Медицински Университет – София, катедра „Медицинска физика и биофизика“, с докторантска тема Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология. Научната й работа е с практично-приложна насоченост и резултатите от нея вече са тестват в реална среда в български болници – определят се медицински специалисти, за които има риск за надвишаване на годишната граница на дозата за радиационно облъчване, създаден е фантом за калибриране и измерване на дозата, изготвя се методика и се правят измервания за продължителни периоди. Вече е изработен ергономичен дозиметър с по-ниска неопределеност на резултата от измерването и амбицията й е той да стане широко използван сред медиците у нас. Спазването на добри практики за защита на пациента и персонала води до намаляване на дозите на облъчване и за двете групи лица – това е една от основните й цели. Работата й е подкрепена от Националния център по радиобиология и радиационна защита, който осигурява необходимата апаратура за измерване и достъп до националната метрологична лаборатория към центъра.
Това е първата отличена докторантура, чиито резултати вече реално се използват в урологията и кардиологията и имат потенциал да бъдат прилагани в национален мащаб.
Анна Загорска спечели журито в конкурентна надпревара с още трима силни финалисти от Софийския университет. В работата на всеки един от тях има нещо уникално в неговата сфера и всеки от тях искрено вярва в успеха на своята научна дейност.dsc04175
За първи път тази година в журито онлайн от Сингапур участва д-р Елица Кьосева, асистент-професор в Singapore University of Technology and Design (SUTD). Тази година тя получи престижната награда „Джон Атанасов“ на държавния глава за изявени млади български учени в областта на компютърните науки в световен мащаб.

Носителят на стипендията за тази година – Никола Каравасилев беше в друга точка на Азия, в индийския град Бхубанешвар, където в момента се провежда Международна олимпиада по астрономия и астрофизика. Миналата година той получи единодушната подкрепа на журито освен за научната си дейност, за своята педагогическа работа като ръководител на националния отбор по астрономия и водените от него школи, и като комуникатор на науката. При получаването на стипендията, той призна за една своя мечта – да оборудва малката си стаичка във Физическия факултет, където обучава учениците, със съвременна апаратура за измервания. Каква апаратура е купил и какво се е променило в начина на подготовка, докторантът показа във видео, с което заведе журито в своята лаборатория.
dsc04145Негов колега, астроном, беше един от четиримата финалисти в конкурса тази година и единствен с тема от фундаменталната наука. Александър Куртенков, който е почти на финала на своята работа, е докторант във Физическия факултет на СУ, катедра „Астрономия”, с тема на дисертацията Червените нови като продукт на звездни сливания. От 14 годишен се занимава с астрономия, на 19 вече е оператор на двуметров телескоп в Роженската обсерватория. Наблюдавал е феномен и за първи път е успял да проведе целенасочено изследване, в което е въвлякъл 22-ма учени от 10 държави, а публикациите му вече са 12 пъти цитирани от учени в различни точки на света, между които университетите в Принстън, Охайо и Калифорнийския университет, Сан Диего.
dsc04185Вторият докторант-финалист от СУ беше Драгомира Стоянова, Биологически Факултет, Лаборатория „Нанобиотехнология” Катедра „Обща и промишлена микробиология”. Работи по темата Оценка на антимикробния потенциал на химически и физически синтезирани нанокомпозитни материали и тяхното приложение. Поради интердисциплинарния характер на бионанотехнологията, е част от екип с учени в областта на биологичните, физическите и химически науки. Резултатите, освен изясняване механизма на действие на наноструктурните материали, ще имат практическо приложение в наномедицината, клиничната практика и екологията.
dsc04199

Люба Димова, четвъртият финалист, е докторант във Физическия факултет на СУ, катедра „Метеорология и геофизика”, с докторантска тема Моделиране на цунами, генерирани от земетресения и свлачища в Егейско и Черно море. Работи с научен ръководител от Университета в Болоня и използва модели, предоставени от италианските й колеги. Симулациите се правят за първи път у нас и ще позволят да бъде направена карта на риска за Черно море, ще помогнат при изготвянето на прогнози за въздействие на цунами и наводнения по бреговете, както и в системите за ранно предупреждение, каквито у нас няма изградени.
В конкурса за докторантска стипендия за 2017г. участваха над 20 редовни докторанти от различни университети в страната. За първи път имаше кандидати от Стопанската академия в Свищов, Пловдивския университет, Минно-геоложкия университет и Медицинския университет в София.
dsc04236

Годишната стипендия на Карол, в размер на 8000лв., се дава за пета година. Досегашните носители са от Софийския университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Техническия университет в София. Всеки от носителите на стипендията участва в журито и гласува в конкурса за избор на нов стипендиант на Карол.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>