Как да се справим с междуфирмената задлъжнялост?

Междуфирмената задлъжнялост в България е основната пречка за развитието на бизнеса. Според статистиката, всяка втора фирма в България има просрочено задължение към друго дружество. Много мениджъри избягват заставането лице в лице с проблема с твърдения като:

“Ние нямаме проблем с вземанията.” или “Ние познаваме клиентите си и се справяме с вземанията – всичко е под контрол!”

И двете не са сериозна основа за развитието на бизнес.

Междуфирмена задлъжнялостНа хората, които смятат, че не биха могли да имат проблем с вземанията, искаме да кажем, че:– Се опитват да прогнозират на единствено на база минали периоди;

– Нямат гаранция, че няма да имат подобен проблем в бъдеще;

– Краткосрочните вземания са уязвимата част от баланса на повечето компании;

– Неплатежоспособността е нараснала в световен мащаб през последните 10 години;

– В случай на загуби, ще бъдат изключително затруднени;

 

А към хората, които смятат, че познават клиентите си перфектно и всичко е под контрол:

 

Знаете ли, че…

– Неплатежоспособността се появява изведнъж. В 50% от случаите тя е резултат от неплатежоспособност в търговската верига;

– Неблагоприятните събития често биват прикривани. Вие може да обслужвате клиентите си дълго преди да разберете, че положението се е влошило;

– Нови клиенти с отрицателна кредитоспособност могат да започнат търговия с Вас, за да сменят досегашните си партньори, които са наясно с влошеното им състояние;

 

Как можем да се справим с междуфирмената задлъжнялост?

Един от начините със сигурност е застраховането на кредитния риск. Застраховането е един от най-сигурните начини, чрез които фирмата може да покрие риска от неплащане от страна на контрагентите си.

 

За кого е застраховката?

– Компании в областта на производството, услугите и търговията;

– Компании, които искат или вече работят при условия на отложено плащане със своите клиенти;

– Компании, които искат да оптимизират своите финансови разходи;

 

Какви са ползите за клиента?

– Възможност да се работи на отложено плащане без риск от неплащане или неплатежоспособност на контрагента;

– Възможност за планиране на паричен поток и печалба;

– По-голяма конкурентоспособност;

– Увеличаване на продажбите и навлизане на нови пазари;

– Застраховката на вземанията може да послужи като обезпечение по кредит в търговска банка;

– Застраховката на вземанията увеличава кредитният рейтинг на фирмата.

 

Може да разберете повече за междуфирмената задлъжнялост във това видео:

За повече информация относно това как да застраховате бизнеса си от междуфирмена задлъжнялост, може да се свържете с мен:

p.gencheva@karoll.bg
+ 359 2 400 8 405
+ 359 2 400 8 400

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>