Гост-лекторите в Карол семестър 2016: Ирина Димитрова

Ирина Димитрова е финансов директор на фонда за инвестиции в стартиращи компании LAUNCHub, seed fund, създаден през 2012г.,чиято дейност е фокусирана върху финансиране на предприятия в сферата на информационните и комуникационните технологии. Европейският инвестиционен фонд избра LAUNCHub, заедно с Eleven, да управляват средствата на стойност 21 млн. евро по програма JEREMIE. Преди да се присъедини към екипа на LAUNCHub, Ирина Димитрова е заемала длъжност Финансов директор в NEG.BG (мажоритарен собственик на bg-mamma), а преди това е била директор Корпоративни финанси на Първа Финансова Брокерска Къща, където е започнала като финансов анализатор. Преди да започне кариерата си в България е работила като анализатор на корпоративни облигации за голяма немска инвестиционна банка в Лондон, а първата й работа е в екипа за управление на проекти на Reuters. Завършила е Cass Business School в Обединеното кралство.Irina

Разкажете за работата си. Какви са ангажиментите на един финансов директор в един рисков фонд, който подкрепя стартиращи бизнеси?

– Във фондовете за рисково инвестиране, особено в такива занимаващи се с бизнеси в ранен етап на развитие, няма ясно дефинирани роли и задължения – всеки от партньорите и финансовия директор имат преплитащи се и взаимо-допълващи се задачи, отговорности и ангажименти. Всеки един от нашия екип участва в търсенето на подходящи инвестиции и в дискусиите относно решението дали да инвестираме в разглежданите компании. След като веднъж сме инвестирали, ние се опитваме да помагаме на компаниите в развитието им, дискутирайки с тях проблемите, възможностите, стратегията и оперативните предизвикателства, с които се срещат. Освен участието в тези дейности (в които все пак партньорите във фонда са основно ангажирани), специфично моя роля е да монитирам от финансова гледна точка компаниите, и не на последно място (и като усилие и време) – да изготвям отчетите на фонда към нашите инвеститори.

Вашият фокус са стартъпи в ИКТ сектора. Колко проекта подкрепихте в рамките на програмата JEREMIE в България?

– Към края на първия ни инвестиционен период, който беше в края на 2015 година, сме направили инвестиции в 63 отделни компании. Очакваме JEREMIE инициативата да продължи и след 2015 година, но при всички положения ние като фонд няма да инвестираме в толкова много отделни проекти от тук нататък.

Как се случва на практика избор на компания, която да бъде подкрепена?

– Процесът при нас не е стандартизиран, и повечето от инвестициите ни са минали по свой собствен път. Най-общо, определен екип или идея грабват първоначалния ни интерес, което може да се случи чрез апликационния процес, от лична среща с някой от екипа на фонда, чрез препоръка от някой от нашите партньори, на различни събития, форуми и ивенти, на demo days, и т.н. След което ние се свързваме с тях за по-подробно опознаване на идеята/продукта, екипа, пазара. Ако след това продължаваме да сме развълнувани от възможността и има взаимен интерес, проектът бива представен на Инвестиционния ни комитет, като членовете се запознават с подробностите и изискват необходимата допълнителна информация, за да могат да си отговорят на ключовите въпроси за конкретния проект. Понякога се обръщаме и към външни експерти, които имат желание да ни помагат с експертизата си, за конкретни аспекти на продукта или пазара. Ако отговорите и дискусиите с екипа са задоволителни и на този етап, преминаваме към дискутиране на конкретни параметри на сделката и подписване на term sheet.

Как след финансирането се развиват компаниите?

– За повечето от компаниите пътят напред минава през допълнителни рундове на финансиране, които да осигурят капитала за навлизане на пазари, разширяване на потребителската база, привличане на разширен екип от специалисти и т.н. Преди да се стигне до съществен ръст в приходите от продукта, което се очаква на по-късен етап от този, на който ние влизаме, очакваме, че компаниите ще бъдат поне няколко години на загуба. В тази връзка, в първите години след нашето финансиране най-същественият въпрос е екипът движи ли се достатъчно бързо и умно, за да е способен да стигне до следващия съществен milestone и да привлече следващ рунд от по-голям инвеститор.

Каква е възвръщаемостта на инвестицията?

– Още е рано да се говори за възвращаемост от портфолиото ни, предвид късия период на съществуването на Фонда. Дори в Силициевата долина рядко се очаква възвращаемост след по-малко от 5 години, а в Европа и нашия регион този срок е още по-дълъг. Принципно, очакваме възвращаемост да се реализира или от продажба на компания на стратегически или финансов инвеститор, или от дивиденти. Съществуват допълнително възможностите за изкупувания от мениджърите на самата компания, или от реализиране на акции на публичните пазари, но това очаквам да бъде рядкост.

Има ли компания в портфолиото ви, която може да се определи като най-успешната инвестиция?

– За сега няма еднозначна такава и в зависимост от критерия за успех, който се гледа, имаме няколко „звезди“. Освен това всеки от екипа на Фонда има свои „фаворити“ за това звание. От „звездите“ имаме няколко компании, които са привлекли значителни външни инвестиции (9 от компаниите са привлекли инвестиции от над 0.5 млн. долара), имаме няколко, които вече генерират съществени приходи от продажби (и дори такива на печалба), имаме няколко, които привличат за клиенти някои от най-големите световни корпорации с иновативните си технологии. Има такива, към които в последните месеци проявяват интерес някои от най-значимите early stage венчър кепитъл фондове от Европа и Америка. Някой ден ще имаме обективен финансов критерий.

Анонсирахте идея за нов фонд, за да продължи подкрепата за стартиращи компании с по-различна стратегия. Има ли новини около създаването му?

– В процес сме, напредваме, надяваме се скоро да имаме конкретни новини.

През последните години има много обучения за стартиращи предприемачи, за стартъпи, много от тях са насочени към студенти. Вашите наблюдения какви са? Има ли бум на стартъпи?

– Има бум на интереса към тази възможност за развитие и реализация. Искам да уточня, че не всяка група от млади хора с добра идея може да се нарече „стартъп“ – същността на стартъпите  е в реализацията на идеята, обективното й тестване и в нейното ефективно лансиране, не толкова в генерирането на самата идея. Така че мисля, че по-значителният ефект е в това, че младите хора разглеждат сериозно възможността за развитие на собствен бизнес и/или за работа в стартъп като алтернатива на традиционното кариерно развитие.

А по отношение на кариерните възможности фондове като вашия привлекателни ли са за млади финансисти? Какви кадри търсите или предвиждате да търсите?

– В early-stage фондовете екипите са сравнително малки, но винаги има място за амбициозни, умни млади хора, които да подпомагат екипа в различни процеси – например проучване на специфични пазари, анализ на конкурентната среда, следене на трендовете… При добро представяне и навлизане в същността, има възможности за присъединяване като младши партньор с времето.

Ако с едно изречение имате възможност да вдъхновите български студенти, които в момента имат повече мечти, отколкото опит, какво ще им кажете?

– Не е важно дали имате отговорите – важно е да си задавате правилните въпроси.

Благодаря Ви! Очакваме срещата с Вас в Карол семестър 2016!

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>